ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 5

  • การประกวด Best Practice โรงเรียนขนาดเล็ก                   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ม ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:06 โดย kkn5 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  • โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ นำครู บุคลากรทางการศ ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 22:12 โดย นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer