โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:06โดยนางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 22:12 ]


มื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ นำครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อ. เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พร้อมร่วมกันถวายผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอาคารหอประชุมใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,511,520.50 บาท ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5


Comments